Onkruid bestrijding WeedPLUS

Hoe werkt WeedPLUS®?

Met WeedPLUS word door middel van oververhitting van het onkruidplantje zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en op 100% milieuvriendelijke wijze onkruid bestreden.

Wat kan ik met WeedPLUS®?

Door de WeedPLUS techniek is het mogelijk om onkruid te bestrijden met de volgende voordelen.

  • WeedPLUS® onkruid bestrijden zonder bestrijdingsmiddel.

  • WeedPLUS® slechts 4 behandelingen per jaar nodig.

  • WeedPLUS® voldoet aan nieuwe onkruidbestrijding wetgeving.

WeedPLUS®... Het beste alternatief

Onkruid bestrijden met WeedPLUS® is overal mogelijk. Met de diverse sproeiers is het mogelijk om uiterst selectief te werken zonder nevenschade. Omdat de werksnelheid tot 25% hoger ligt dan bij andere alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden en omdat tot 60% minder behandelingen nodig zijn, is WeedPLUS® ook economisch gezien het beste alternatief.

WeedPLUS®... Waarom is heetwater onkruid bestrijden juist nu interessant?

Vanaf 1 januari 2016 is het in de hele EU verboden om bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dit verbod geldt niet alleen voor gemeenten, provinciale diensten, rijkswaterstaat, hoveniers, groen-aanemers, etc. maar ook voor elk ander bedrijf zoals een kantoor of supermarkt met een parkeerterrein.

WeedPLUS®... Hoe te gebruiken?

WeedPLUS® is een heetwater onkruidbestrijdings techniek die wordt geactiveerd met een drukknop met bedieningspaneel. Met WeedPLUS® wordt door middel van oververhitting van het onkruidplantje zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen, op een 100% milieuvriendelijke wijze onkruid bestreden.