Monumentaal vastgoedonderhoud

Monumenten reiniging

Monumentaal vastgoed maakt een belangrijk deel uit van ons cultuur historisch erfgoed. Het is dan ook zaak om zorgvuldig met de instandhouding van monumentaal vastgoed om te gaan. Dienstverleningkars voert dagelijks onderhoudsprojecten op het gebied van monumentaal vastgoedonderhond uit. Bij de instandhouding van monumentaal vastgoed moeten de juiste keuzes gemaakt worden. Keuzes op het gebied van duurzaamheid en esthetische uitstraling van het vastgoed. Gedegen onderzoek, regelmatige inspecties en periodiek onderhoud zijn hierbij van essentieel belang. Hiervoor is kennis en kunde nodig!

Onze werkwijze

Voor wij een Offerte maken voor het reinigen of restaureren van je pand, maakt onze restaurator eerst een opnamerapport. Hierin beschrijft de restaurator de aanwezige punten in hun verschijningsvormen en de huidige conditie ervan. Na dit rapport doen wij ook een gratis proefstuk.