Certificaten

ISO 9001

Volgens deze kwaliteitsstandaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. Gevelreiniging Kars zorgt voor het verhogen van de klanttevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op onze diensten. Daarnaast beheersen wij onze bedrijfsprocessen en tonen dit aan.

VCA*

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst waarmee wij aantonen dat wij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op de werkvloer. Deze norm bevat tevens aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

NEN-4400

NEN-4400 bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen en van (onder)aannemers om vast te stellen dat deze zo zijn ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan. Het doel van NEN 4400-1 is het risico beperken dat de onderneming geen tijdige, juiste en volledige afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting heeft verzorgd; gebruikmaakt van werknemers die niet gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid, wier identiteit niet is vastgesteld dan wel die een valse identiteit hebben aangenomen.

Gevelreiniging Kars beschikt over het NEN-4400 certificaat als bewijs dat alle verplichtingen rondom arbeid worden voldaan.

ISO 14001

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001 norm worden de milieurisico's van onze bedrijfsvoering beheerst en verminderd.

OSB KEURMERK

Brancheorganisatie OSB werkt aan een gezonde en aantrekkelijke Gevelreiniging en renovatie. Veel kwalitatieve bedrijven in de branche werken iedere dag hard om Nederland schoon te maken en houden. Betrouwbare bedrijven die beschikken over de juiste vakkennis, die goed omgaan met hun personeel en belasting en premies betalen. Voor die bedrijven introduceerde OSB 1 januari 2013 het OSB-Keurmerk. Een label, exclusief voor organisaties die onze branche waardig zijn. Zo heeft iedereen zicht op de kwaliteit en betrouwbaarheid van Gevelreiniging en onderhoud in de branche gevelreiniging en renovatie.

Veilig werken is onze prioriteit bij gevelreiniging kars.